Sentrale tjenester og systemløsninger
         
industriautomasjon   va_anlegg   pls
Industriautomasjon

Komplette PLS-anlegg, grafiske brukergrensesnitt (HMI), bus- og nettverks-løsninger, fordelingsanlegg, dokumentasjon.

arrow_red_large  Mer info
  Vann- og avløpsanlegg (VA)

Avanserte styringer til vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og trykkutjevningsstasjoner.

arrow_red_large  Mer info
  PLS/programmering

Komplette løsninger med PLS- og HMI-løsninger med produkter fra fleste PLS-fabrikater. Valg av produkter på bakgrunn av kundenes ønsker.

arrow_red_large  Mer info
         
scada_hmi   industriell_veiing   lynvern_front_page
SCADA/HMI

SCADA basert på Zenon, Genesis64, WinCC, InTouch, Step7, Movicon og iFIX.

arrow_red_large  Mer info
  Industriell veiing

Veieceller, tankveiing, siloveiing, bilbrovekter, loss-in-weight, doseringsvekter, reseptdosering. Komplett systemer eller enkeltkomponenter.

arrow_red_large  Mer info
  Lynvern

Alle former for lynvern og overspennings-beskyttelse. Systemløsninger for branndeteksjon og varmedeteksjon via IR.

arrow_red_large  Mer info