Industriautomasjon

Samkjøring mellom produksjonsutstyr og rapportering?

Utbytting av gammelt styringssystem?

Oppgradering av eksisterende styresystem?


Nortelco Braadland har levert integrasjoner og komplette automatiserte anlegg til prosessindustri, kjemiskindustri og næringsmiddelindustri siden 1974. Vi er kjent som en svært kompetent problemløser blant være kunder.

Vi leverer komplette PLS-anlegg, grafiske brukergrensesnitt (HMI), bus- og nettverksløsninger, fordelingsanlegg for motordrifter, dokumentasjon etc. Våre leveranser omfatter løsninger til både enkeltstående maskiner, maskinanlegg og til sammensatte prosessanlegg. Vi har meget lang erfaring innen næringsmiddelindustrien, prosessindustri og OEM-løsninger fra flere maskinprodusenter.

Leveransene våre omfatter bl.a.:

  • Problemløsning og løsningsforslag
  • Prosjektering og prosjektstyring
  • Programmering (PLS) og grafikk (HMI)
  • Kommunikasjon og nettverk
  • Dokumentasjon og tegninger
  • Kvalitetssikring, montering, testing, igangkjøring, service og oppfølging
  • Instrumentering, styreskap og fordelinger


prosessautomasjon02