Industriautomasjon

Prosessindustri, kjemiskindustri og næringsmiddelindustri

Levering av komplette PLS-anlegg, grafiske brukergrensesnitt (HMI), bus- og nettverksløsninger, fordelingsanlegg for motordrifter, dokumentasjon.

Leveranser både til enkeltstående maskiner, maskinanlegg og til sammensatte prosessanlegg innen følgende områder.

CIP stasjoner, Pasteurer, behandling av prosessteknisk utstyr i meieri, bryggeri, snacks produksjon og tilsvarende produsenter.

Vi har meget lang erfaring innen næringsmiddelindustrien og besitter stor erfaring her.

Leveransene våre omfatter bl.a.:

 • Prosjektering
 • Prosjektstyring
 • Programmering/PLS og grafikk (HMI)
 • Kommunikasjon/nettverk
 • Dokumentasjon/tegninger/DAK-tjenester
 • Uttesting/igangkjøring/service
 • Instrumentering
 • Styreskap/fordelinger
 • Overspenningsvern
 • Montering
 • Kvalitetsikring
 • Oppfølging


prosessautomasjon02