Lynvern

Lynvernkonsulenten er i dag en del av Nortelco Braadland.

Lynvern handler ikke bare om å sikre seg mot direkte lynnedslag, men også om en helhetlig tankegang hvor alle delene er viktige.

I forbindelse med lynvern tilbyr vi også systemløsninger for branndeteksjon og varmedeteksjon bygget på moderne, infrarøde kameraer. Disse systemene kan dekke store arealer med f.eks. trehusbebyggelse eller industriområder.

En avdeling hos oss ivaretar alle former for lynvern og overspenningsbeskyttelse. Vår kunnskap er basert på over 30 års erfaring og vi er muligens landets mest erfarne på dette området. Vi produserer og leverer egne overspenningsvern (godkjente). Med stadig mer ekstremvær, øker også behovet for å beskytte seg mot lyn som naturfenomen.

Videre utføres kontroller av eksisterende lynvernanlegg, analyser og prosjektering av nye anlegg, både innen industri, kirke- og offshore-relaterte installasjoner. Skulle det i forkant av et større eller mindre prosjekt være behov for vurderinger, utføres også gode faglige ROS-analyser som et verktøy for entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører.

Lynbeskyttelse må skreddersys til hver enkel bygning. To tilsynelatende like bygninger kan kreve ulike løsninger. Noen viktige momenter i forbindelse med lynvern:

  • Hvordan sikrer vi at overspenningsvern har sin funksjon?
  • Hvordan utfører vi jording på vanskelige steder?
  • Kan vi redusere kostnadene til jordingsanlegget?
  • Hvordan opptrer lynet i en bygning med ledende konstruksjoner?
  • Når må vi ha spissoppfangere?
  • Kan anlegget gjøres mindre synlig enn vanlig lynavledere på avstandsfester?


lynvern_koordinering_av_isolasjonen


branndeteksjon