SCADA/HMI

SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition/Human Machine Interface)


SCADA er det overordnede skjermsystemet som har kontroll over/på alle PLS-er og HMI-paneler. Mye logikk kan også legges hit, men regelen er at dette kun samkjører og koordinerer data fra alle enheter, mens betjening av selve utstyret ofte er via et HMI panel (tilknyttet hver enkelt maskin).

Det er via dette panelet maskinen(e) kjøres og styres av operatørene. Programvare til disse paneler er en av våre styrker, og vi benytter den type programvare som finnes hos kunden om vi ikke lager helt nytt.

Vi utvikler også SCADA-systemer i flere forskjellige utviklingsspråk, men vårt hovedfokus er Zenon, som er tilpasset industrien og kan lett tilpasses alle typer anlegg. Våre meget dyktige utviklere sitter også med utvidet PLS-kunnskap og vil derfor kunne kjøre prosjekter opp mot automasjonsanlegg direkte uten å koble inn andre leverandører. Vi håndterer også WinCC (Siemens) og InTouch fra Wonderware. Våre SCADA- (og HMI-) løsninger er meget moderne og utvikles på den mest moderne 64-bits-plattformen som er tilgjengelig.

De aller fleste kunder som ønsker automatiserte anlegg, enten det er den ene eller andre type industri gjør dette for å kostnadseffektivisere produksjon og/eller kvaliteten.

scada_hmi02

scada_hmi03


scada_hmi04