Vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg)

Overordnet styring av vannverk og renseanlegg

Braadland Automasjon har i mange år levert avanserte styringer til VA-anlegg (vannverk og renseanlegg), samt pumpestasjoner og trykkutjevnings stasjoner rundt om i landet. Vi satser nå mot denne bransjen i egne utviklede systemer som vi nå prøver lansere inn til kommunene, hvor det er mye penger å spare for kommunene og vannverks eierene i forhold til dagen systemer som er funksjonelle, men kansje bygget på litt gammel tenking og gammel elektronikk.

Braadland Automasjon ønsker å være banebrytende også på denne siden av teknologien, vi var først ute med trådløs overføring av flow ventiler, slik at lekkasjer kan oppdages lenge før vi fysisk ville kunnet sette dette. Flow transmittere nedgravd i bakken med trådløs komminikasjon over internett til et overordnet styringss system (Scada) som plukker opp resultatet og behandler dette videre, enten med en alarm /eller bare registrering av data.

Vi ønsker også å være banebrytende på andre feil innen samme bransje, da vi mener vi har en del løsninger som ingen andre har enda, og vi kan benytte denne teknologien fult ut for å hjelpe både kommuner og private vannverks eiere (renseanlegg).

 

va-anlegg02