Vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg)

Overordnet styring av vannverk og renseanlegg


Braadland Automasjon har i mange år levert avanserte styringer til VA-anlegg (vannverk og renseanlegg), samt pumpestasjoner og trykkutjevningsstasjoner rundt om i landet. Det er mye penger å spare for kommunene og vannverkseierne i forhold til dagen systemer som er funksjonelle, men ofte bygget på gammel tenking og elektronikk.

I dagens løsninger er flere systemer knyttet sammen i ett overordnet SCADA-system, som ofte styrer flere VA-anlegg på forskjellige steder i en kommune. Vi behersker kunnskapen på både PLS/HMI-siden og på SCADA-siden.

 

va-anlegg04